ein film zum spielen
logo Sala Kino

05 May 2017 – 19:30/21:00h Conversación Proyección Un paisatge ordenat (An Orderly Landscape) –Eulàlia Rovira, Adrian Schindler –àngels barcelona, sota terra.

Eulalia Rovira i Adrian Schindler_Un paisatge ordenat_01-1 Eulalia Rovira i Adrian Schindler_Un paisatge ordenat_02

 

Projecció i conversa amb | Screening and talk with Núria Gómez Gabriel

Recorrent els vestigis de muntanyes artificials erigides per homes a l’edat mitjana, Un paisatge ordenat indaga la idea atemporal de transformar la topografia per satisfer interessos estratègics. El vídeo orquestra una conversa lenta entre actors humans i no-humans sobre la complicitat del paisatge en les relacions de poder, els mecanismes de la mirada i la lluita dels materials per fer història.

Touring the remnants of artificial mountains erected by men in the middle age, An Orderly Landscape investigates the timeless idea of transforming topography to satisfy strategic interests. The video orchestrates a slow conversation between human and non-human actors about the complicity of the landscape in power relations, mechanisms of gaze and the struggle of materials to make history.

Versió original subtitulada al castellà | Original version subtitled in Spanish

Duració | Duration: 37 min

C/Pintor Fortuny, 27
08001, Barcelona
IMG_9351   IMG_9346